top of page
אחד הדברים החשובים למשפחה הייתה הדגשת ההפרדה בין החלל הציבורי והחלל הפרטי.
הבית נבנה כגרסה מודרנית של " בית חצר" ומחולק לשני אגפים נפרדים . אגף האירוח - גבוה , מרשים ובולט ואגף השינה - אינטימי, מכונס ופרטי.
גם באזורים ה"ציבוריים" בוצעה הפרדה בהגדרת החלל - קיר נמוך ובו קמין מפריד בין אזור האכילה לאזור האירוח.
מבנה:        וילה פרטית חד קומתית
לקוחות:     משפחה - הורים ושני ילדיהם המתבגרים
מיקום:        מושב בצפון הארץ
שטח בנוי:  300 מ"ר
bottom of page