נבחרי השנה  - 2019-2020

בניין ודיור  

קוביית זכוכית - חיפה

בניין ודיור  - 2019

תחרות אדריכלית רעיונית לבניית קומפלקס/מבנה טרומי בר קיימא למבנה חינוך, תרבות או פנאי

מקום ראשון  - 2019

תחרות פומבית לתכנון "הבית באגם "

רמת גן

2019