02
02

01
01

04
04

02
02

1/5
מבנה:        בית צמוד קרקע
לקוחות:     זוג +1
מיקום:        מושב הבונים
שטח בנוי:  250 מ"ר
בית מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות  - מושב הבונים