top of page
מבנה:        וילה פרטית דו קומתית
לקוחות:     משפחה - הורים ושלושת ילדיהם 
מיקום:        מושב בצפון הארץ
שטח בנוי:  210 מ"ר
נוף, מרחב ואור - אלה העקרונות המנחים של הפרויקט.
הבית בנוי בצורת מלבן בן שני קומות. כאשר החלקים של הבית "נחשפים" לאט לאט לאדם הנכנס אליו. מבואת הכניסה ממנה כבר רואים מבט חטוף אל החצר הירוקה.
מדרגות לקומה השניה  וחלל כפול באזור חדר המגורים שנותן  - אור, אוויר , מרחב ותאורה.
bottom of page