top of page
מבנה:        דירת קבלן
לקוחות:     זוג אלגנטי במיוחד
מיקום:        חיפה
שטח בנוי:  120 מ"ר
דירה במסגרת פרוייקט קבלן. הלקוחות הם זוג שחזר לארץ לאחר הרבה שנים  במזרח וביקש לשלב את המוטיבים האוטנתיים בעיצוב מודרני ונקי
bottom of page