top of page
מבנה:        בית קפה שכונתי
לקוחות:     תכנון רעיוני
מיקום:        חיפה
שטח בנוי:  130 מ"ר
מילת המפתח בפיתוח הפרויקט היא "מפגשים".
מניתוח והבנה של החוויה השכונתית עוצב ותוכנן בית הקפה כך שיספק ויאשפשר מגוון של מקומות מפגש בין תושבי השכונה.
דלפק הבר עם חזית לרחוב - מעין "קיוסק" משודרג המציג את דברי המאפה ומפזר את ריח הקפה לרחוב. ספסלי ישיבה  נמוכים בצמוד לחלונות הפונים אל הרחוב ודלפק משותף המקשר בין הפנים והחוץ , המאפשר לשבת בפנים ולהרגיש בחוץ ולהיפף.
bottom of page