מבט אל חזית החלל הציבורי מתוך הפטיו
מבט אל חזית החלל הציבורי מתוך הפטיו

חזית הכניסה
חזית הכניסה

מבט לחצר הפנימית וחזית אזור המגורים
מבט לחצר הפנימית וחזית אזור המגורים

מבט אל חזית החלל הציבורי מתוך הפטיו
מבט אל חזית החלל הציבורי מתוך הפטיו

1/6